1.Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

2.Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag - en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.

3.Het is niet toegestaan etenswaren en plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het festivalterrein.

4.Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.

5.Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.

6.Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzigen van organisatie en beveiligingspersoneel.

7.Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van Grassparty Herfte - Wijthmen is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

8.De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 7 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.
 

TOEKOMSTIGE EDITIES

Noteer alvast in uw agenda:

 

2019: 6,7,8 september

2020: 4,5,6 september

2021: 3,4,5 september

2022: 2,3,4 september